Ley de Transparencia

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIORREGLAMENTO SNNAESTATUTO ORGÁNICOPOACÓDIGO ÉTICAREGLAMENTO RÉGIMEN ACADÉMICO
[pdf]/LOES.pdf[/pdf]
[pdf]/SNNA.pdf[/pdf]
[pdf]/ESTATUTOUG.pdf[/pdf]
[pdf]/poavifap.pdf[/pdf]
[pdf]/ETICAUG.pdf[/pdf]
[pdf]/REGIMENUG.pdf[/pdf]

Comentarios cerrados.